Länsstyrelsen

Nej till sänkt hastighet genom Vibble

Länsstyrelsen säger nej till sänkt hastighet på väg 140 genom Vibble sommartid.

En person har ansökt om att hastigheten på vägen genom samhället ska sänkas till 30 km i timmen under sommarmånaderna, för att minska risken för trafikskador och för att skapa en bättre miljö.

Men varken Vägverket eller polisen tycker att en sänkning är motiverad. Vägen har bra standard, ett bevakat övergångsställe och separerad gång- och cykelbana. Det finns inte heller några skolor eller förskolor i närheten.

Länsstyrelsen går på remissinstansernas linje och avslår alltså ansökan om sänkt hastighet genom Vibble.