Jönköping

Jönköpings kommun skall anpassas till klimatförändringarna

Klimatförändringarna tvingar nu kommunerna att börja förbereda sig. Jönköpings kommun väntas nu sätta igång en omfattande utredning hur kommunens ska anpassa sig till mer regn och varmare vintrar.

Dels ska man ta reda på hur kommunen påverkas, men också hur man ska anpassa sig.

Redan nu har man dragit igång en översyn av hela vatten- och avloppssystemet, men nu måste alla verksamheter ses över och anpassas, tycker stadskontoret. Politikerna väntas i nästa vecka godkänna att den här omfattande klimatutredningen dras igång.