Gröna idéer?

Finns det någon grön politisk ideologi idag när alla har blivit ”gröna”, och i så fall, vilken är dess kärna? Hur kan det komma sig att de grönas inflytande i politiken idag inte är större med tanke på hur starkt miljömedvetandet har ökat de senaste åren? OBS debatterar gröna idéer.

2008-03-25

1. Per Gahrton har granskat ett femtiotal gröna idéskrifter och försöker sammanfatta den gröna ideologin.
2. Är Bush och den gröna rörelsen lika goda kålsupare när det gäller miljön? Kenneth Hermele diskuterar en kontroversiell artikel av den brittiske filosofen John Gray.

2008-03-26

3. Victor Galaz är kritisk till vad han anser är en förenklingens logik bland miljöpolitikerna.
4. Hur räddar vi världen? OBS pratar gröna idéer med Anna Gavelin, student på Malmö högskolas miljövetarprogram.

2008-04-07

Angela Aylward, aktiv i miljöpartiet, menar att det åtminstone finns ett embryo till grön ideologi.

2008-04-10

Johan Wennström, frilansskribent bla i Axess, hävdar att grönt inte är det samma som rött

2008-04-15

De gröna partierna måste bli mer radikala, menar Birger Schlaug, som varnar för splittring i miljöpartiet. 

2008-04-17

Petra Andersson, filosof, menar att den gröna ideologin föenklar miljöproblemen

2008-04-21

Lisa Gålmark efterlyser en kritisk diskussion om hur makt och resurser fördelas

2008-04-29

Pernilla Ståhl intervjuar Paul Driessen, kontroversiell miljödebattör som skrivit boken ”Eco-imperialism. Green power, black death”

2008-05-05

Karin Svensson Smith, som gått över från vänsterpartiet till de gröna, försöker ringa in den gröna ideologin

2008-05-06

Christer Sanne har besökt den första internationella konferensen om motsatsen till tillväxt. Är det dags för ”nerväxt”? motsatsen till tillväxt.

2008-05-12

Lena Brundenius samtalar med miljöforskaren Michael Löwy, som menar att ekosocialism är enda lösningen på världens allvarliga miljö- och klimatproblem

2008-05-22

Thomas Hahn, agronom och forskare, bemöter miljödebattören Paul Driessens beska kritik mot miljörörelsen