Skandiadom överklagas till hovrätten

Uppdaterad 12:52
Överåklagare Christer van der Kwast har beslutat överklaga domarna mot de tidigare Skandiadirektörerna Lars-Eric Petersson och Ulf Spång. De två stod åtalade för grova skattebrott, men friades nyligen av Stockholms tingsrätt.

Christer van der Kwast hoppas nu på fällande domar i Svea hovrätt.

– Självklart är jag missnöjd med tingsrättens dom och jag räknar med att hovrätten kan se saken på annat sätt.

På vilket sätt tror du att det kan bli en fällande dom i Svea Hovrätt när det blev friande dom i tingsrätten?

– Jag tycker att mina skäl som jag också anför i överklagandet är ganska goda, minst sagt, säger Christer van der Kwast.

På vilket sätt menar du då?

– Jag har anför en rad omständigheter som talar för en fällande dom och jag tycker att de ska vara bäriga.

I tingsrätten krävde du tre till fyra års fängelse, vad är det för krav som gäller nu?

– Det är samma utgångspunkter egentligen om inget nytt inträffar som får mig att ändra uppfattning, säger Christer van der Kwast.

Det var inget oväntat besked att det här skattemålet skulle överklagas till Svea Hovrätt. Skandias tidigare vd Lars-Eric Petersson och den tidigare finansdirektören Ulf Spång står åtalade för grova skattebrott. Enligt åklagaren så har de undanhållit 72 miljoner kronor från beskattning, genom att flytta pengar från bonusutbetalningar till olika konton i skatteparadis.

Men en enhällig tingsrätt ansåg att åklagaren inte lyckats bevisa att det fanns något brottsligt uppsåt bakom de här transaktionerna.

Van der Kwast är bland annat kritisk till tingsrättens skrivning när det gäller Spångs ställning. Tingsrätten skrev i domen att man kan ifrågasätta om en person i Spång ställning var beredd att ta de risker som det skulle innebära att begå skattebrott. Det har van der Kwast reagerat på.

– Jag blir lite förvånad över att man kan uttrycka sig på det viset att en persons ställning ska medföra någon särskild fördel i bevishänseende när det gäller frågan om uppsåt. Det har jag uttryckt på det sättet att jag tycker det vore osakligt och oacceptabelt, säger Christer van der Kwast.

Sören Granath
soren.granath@sr.se