jämtlands län

Miljöutbildningar lockar nya studenter

Mittuniversitetet är ett av de universitet som satsar på att locka studenter med kurser om klimatförändringarna. På Mittuniversitetet har ett tiotal nya kurser med klimatinriktning startats det senaste året.

P3-nyheters undersökning visar att 80 procent av landets högskolor eller universitet sen förra året antingen har startat eller planerar att dra igång sådana utbildningar.