Växjö

Politikers flyg klimatkompenseras

Växjö kommun kan börja köpa utsläppsrätter för de flygresor som politiker och tjänstemän gör. Förslaget tas upp på ett möte med de ledande politikerna i kommunstyrelsen på tisdagen.

Förslaget innebär att Växjö, som kallar sig Europas grönaste stad, ska börja kompensera för de koldioxidutsläpp som flygresorna orsakar. Enligt förslaget ska drygt 60 000 kronor avsättas i år för att köpa utsläppsrätter från det europeiska handelssystemet.

Förslaget innehåller också ett uppdrag åt kommunchefen att utreda om det är möjligt att inrätta en lokal miljöfond.