Karlstad

Hyresgäster kunde inte stoppa sopstation

Bostadsrättsföreningen Målaren på Norrstrand i Karlstad får inte prövningstillstånd i kammarrätten för sitt överklagande av en återvinningsstation i dess närhet.

Både länsstyrelsen och länsrätten har i sina beslut ansett att återvinningsstationen utgör bara en mindre avvikelse mot gällande detaljplan och därför godkänns. Det här är en segdragen konflikt som pågått under flera år, eftersom bostadsrättsföreningen anser att containrarna som står på parkmark är störande.