bollebygd

Gamla i Bollebygd bara lite ute

Det blir inte mycket vistelse utomhus för de äldre som bor på särskilt boende i Bollebygd, det visar en jämförelse av äldreomsorgen i Bollebygd och tre andra kommuner.

Fyra kommuner är med i den jämförelse som gjords av äldreomsorgen: Bollebygd, Vadstena och Vara.

Det är främst inom några områden som Bollebygd är sämre än de tre andra. Det handlar bland annat om att det bara är drygt hälften av de äldre som bor på särskilda boenden i Bollebygd, som om de vill, har möjlighet att dagligen komma ut till exempel på promenad.

I de övriga kommunerna har alla den möjligheten.

Likadant är det när det handlar om hur de boende har tillgång till egen nyckel för att låsa sina egna dörrar - knappt hälften i Bollebygd - samtidigt som alla i de övriga kommunerna har det.

Men i många fall är det också liknande förhållanden oavsett kommun.

Alla kommuner erbjuder bara ett alternativ vid huvudmåltiderna, men samtidigt får de också sova så länge de vill på morgonen. Dessutom har de möjlighet till kvälls- och nattmat för att ingen ska behöva vara hungrig.

Enligt den här undersökningen så får Bollebygd ihop 33 poäng av maximalt 50 - bäst är Skara som fått ihop 39 poäng.

Omsorgsnämnden i Bollebygd ska nu ta ett beslut på förbättringsåtgärder och sedan redovisa det här för kommunstyrelsen i juni i år.