Hopp om att skidhistoria ska visas igen

IK Fjällvidens skidhistoria ligger nedpackat i lådor på en kallvind i Tärnaby. Karin Byggmark och Bosse Bernström är två Tärnabor som vill att Alpinariet, som det kallades, ska packas upp igen.

Utställningen fanns i Fjällvindens hus fram till ett ägarbyte för 6 år sedan. Bosse Bernström som i många år var ordförande i föreningen är bedrövad att den historiska samligen inte finns att visa upp för turister och ortsbor och han är besviken att intresset är dåligt att få fram en ny lokal. Nu hoppas han att Alpinariet ska kunna packas upp, om än i mindre variant i Tärnaby Folkets hus eller i någon annan lokal i Tärnaby.

Karin Byggmark jobbar på biblioteket och ungdomsgården som är inrymt i Folkets hus. Hon hoppas att både Alpinariet och det samiska museet, som även det ligger i lådor, ska kunna placeras i anknytning till bibliotekslokalerna.