hallen

Lågt vattentryck irriterar i Hallen

Deltidsbrandmännen i Hallen har i 17 års tid haft problem med för lågt vattentryck i brandstationen. Problemet har aldrig åtgärdats av Åre kommun och på stationen i Hallen irriterar det brandmännen.

Brandförman Per-Örjan Pålsmarker och de andra brandmännen i Hallen har fått fylla på sina brandbilar utomhus vid Bjurgården en bit ifrån stationen,

Något som gör att det tar längre tid att fylla brandbilarna med vatten än om man hade kunnat göra det på brandsationen.

- Att bygga om vattennätet och avhjälpa problemet skulle kosta flera miljoner och Åre kommun kommer inte göra någonting åt problemet, det säger Jan-Åke Lindroth är teknisk chef på Åre kommun.