Skandiamål överklagas

Det blir en ny rättegång mot de före detta Skandiacheferna Lars-Eric Petersson och Ulf Spång. Överåklagare Christer van der Kwast har beslutat att överklaga Stockholms tingsrätts beslut att fria männen för grova skattebrott.

Enligt åtalen hade Petersson och Ulf Spång medvetet undanhållit sammanlagt 72 miljoner kronor från beskattning genom att låta flytta stora belopp från Skandiaanknutna bolag till olika skatteparadis.