Lysekil sjukast - Trollhättan friskast

Lysekil har den sjukaste befolkningen här i Väst och Trollhättan den friskaste. Men överallt går det åt rätt håll.

18 ohälsodagar i Danderyd utanför Stockholm, 72 i bergslagskommunen Ljusnarsberg -en skillnad på 400 procent. Och även bortsett från dessa två extremer är ohälsoläget mycket skiftande mellan kommunerna.

Försäkringskassan är själv förvånad över sin statistik. Det finns ingen bra förklaring. Vi tror inte att det skiljer så mycket mellan befolkningen i olika kommuner, säger en sakkunnig på kassan som vi talat med.

Åldersstruktur och arbetslöshet är ett par faktorer som brukar nämnas. Ohälsotalet är försäkringskassans mått på hur många dagars ersättning som utgår från sjukförsäkringen. Sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades för förtidspension, står för 70 procent, sjukpenning och rehabiliteringspenning för resten.

Ohälsotalet sjönk till knappt 38 procent i februari jämfört med samma månad förra året, en nedgång med 4,5 procent.

Samtliga 14 kommuner i Sveriges Radio Västs sändningsområde ligger över riksgenomsnittet. Högst ohälsota har Lysekil, 53 dagar, och lägst Trollhättan som kommit ner under 40 dagar. Näst friskast är Vänersborg, men den största förbättringen har skett i Uddevalla.

Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522-67 00 55