Lysekil

Godståg spårade ur i Häggvall

Ett fjorton vagnar långt godståg - lastat med papersrullar spårade i morse ur i Häggvall, mellan Lysekil och Munkedal.

En av godsvagnarna har spårat ur, medan en annan ligger vält över järnvägsspåret.

Ingen person har kommit till skada, men spåret och ledningstolpar har skadats så trafiken på banan väntas vara igång igen först på fredag.

På banan mellan Munkedal och Lyskeil körs numer ingen persontrafik.