Sundsvall

Fler klimatutbildningar senaste året

P3-nyheters undersökning visar att 80 procent av landets högskolor eller universitet sen förra året antingen har startat eller planerar att dra igång utbildningar med inriktning på klimat och klimatförändringar.

Mittuniversitetet i Sundsvall är ett av de universitet som satsar på att locka studenter med kurser om klimatförändringarna. På Mittuniversitetet har ett tiotal nya kurser med klimatinriktning startats det senaste året.