Het marknad för grön el

Marknaden för förnyelsebar energiproduktion blir allt hetare. Just nu är det rekordhöga priser på de gröna elcertifikaten.

De höga priserna gynnar omställningen från fossila bränslen som olja och kol, till förnyelsebar energiproduktion som vindkraft och småskalig vattenkraft.

Veab i Växjö, som är en av Kronobergs läns största producenter av grön el, har påpassligt sålt alla certifikat för 2008 och tjänat 45 miljoner kronor på de gröna elcertifikaten.


Tomas Lindberg
tomas.lindberg@sr.se