Contorta klarar travlagring

Contortatallen börjar bli intressant också som virke. Ett försök och en studie som gjorts av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, visar att contortatimmer som legat travat på en grusplan visade bra kvalitet fortfarande efter tio veckor.

Skogsbolaget SCA har hittat en banbrytande metod att lagra contortatimmer: I travar på en grusplan.

Det är ett försök som letts av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som visat att det är en framgångsrik metod att bara lagra timmer av den omdiskuterade contortatallen i travar - utan att det blir skador.

- Skogsföretagen använder än så länge Contortan som massaved. Nu börjar det bli intressant att använda den också för snickerier, men då krävs möjligheter att lagra virket, säger Maria Jonsson som är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och som lett studien.

Enligt Maria Jonsson visar studien att också Contortatallen klarar lagring på det här sättet. Under tio veckor har man följt virkets hälsa där det legat travat på en av SCA.s grusplaner.

Contortatallen började planteras i framför allt norra Sverige för drygt 30 år sen, importerad från Canada. I dag är tre procent av Sveriges skogar contorta.

Den är mycket snabbväxande och har fått ta kritik för att inte passa in här, men nu sträcker den på sig mot alla odds.