MALMÖ

Annonser ska få män att sluta köpa sex

Verksamheten Köp av sexuella tjänster i Malmö försöker från och med idag den 25 mars nå sexköpare som vill sluta köpa sex genom en ny informationskampanj. På webbsidor och i tidningar som till exempel Dagens Industri försöker prova nya sätt att nå ut.

– Det är en svår målgrupp att nå. Det gäller att hela tiden finnas ute med sitt budskap om att vi finns och är tillgängliga, säger Linda Byqvist, socialsekreterare vid Prostitutionsenheten i Malmö.

Under en månads tid kommer Köp av sexuella tjänster att via annonser i Metro och Dagens Industri och på ett par tidningars webbsidor att informera om den hjälp som finns att få för män som vill sluta köpa sex. Att man valt till exempel Dagens Industri är för att se vad det ger för resultat.

– Vi tänkte prova lite nytt. I Göteborg annonserade man i tidningen Land som vänder sig mest till jordbrukare. Vi provar Dagens Industri för att se om det kan närma sig målgruppen på något sätt, säger Linda Byqvist.

I maj ska man sedan prova att informera på de tv-skärmar som finns i vissa mataffärer för att kunna jämföra hur man bäst når sexköparna. Män från hela södra Sverige kan ringa till rådgivarna i Malmö och få stöd och råd. De slussas sedan vidare till samtal på närmare håll. Rådgivningen är gratis, uppringaren kan vara anonym och inga journaler förs.

– Vi finns där och vi vet vad vi pratar om och vi vet hur vi kan hjälpa till, säger Linda Byqvist.