Sundsvall

Kvarts miljard till E4 Syd – utomsocknes får betala

E4 Sundsvall kan bli delvis avgiftsfinansierad om regeringen ger klartecken. Enligt planerna som presenterades idag ska Sundsvalls kommun bidra med 250 miljoner kronor samtidigt som tung trafik och yrkesmässig trafik får betala en avgift. Privata bilar som ägs av personer bosatta i kommunen slipper betala medan de bosatta utanför Sundsvalls kommun får betala en avgift runt 10 kronor.