Töreboda

Dyrt att få godkänt avlopp i Halna

För sommarstugeägarna i Halnaområdet i Töreboda kommun kommer det att bli en dyr historia att få sina enskilda avlopp godkända.
Minst 70 000 kronor kommer det att kosta att ansluta sig till det planerade kommunala nätet.
Dessutom förslås en va-taxa som är nära dubbelt så hög som den ordinarie.

På annandagen hölls ett informationsmöte för 110-talet fastighetsägare i Halna med omnejd.  

- Mötet som sådant var faktiskt rätt positivt. Folk har förståelse för de miljöfrågor som hänger samman med detta, till exempel att man inte kan ha enskilda avloppsledningar 20 meter från grannens brunn, säger Roger Ewaldsson, VA-chef i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  

Flera saker blev det ändå diskussion om. Exempelvis förslaget att vatten- och avloppstaxan ska vara nästan dubbelt så hög i Halna på grund av markförhållandena:

– Det är speciella terrängförhållanden där ute med mycket mossa, moras, berg och stora block som gör det extra svårt och dyrt att gräva ner ledningar i området. Av den anledningen finns det en möjlighet att ta ut en extra avgift för de förhållandena, säger Roger Ewaldsson. 

Arne Stöök är en av de boende av Halna. Han är liksom flera andra kritisk till att få nästan dubbelt så hög avgift:  

- Är vi skattebetalare som sköter våra åtaganden som alla andra, så måste vi också ha samma taxa. Man kan inte särskilja oss som grupp, säger han.  

Arne Stöök är också kritisk till att det blir så dyrt att ansluta sig. 70 000 kronor är mycket pengar för en sommarstugeägare, säger han:

- Ja, för dem som bara bor här en till tre månader på sommaren så blir det väldigt dyrt.  

Än så länge är ingenting bestämt, men klart är att fastighetsägarna måste vidta någon åtgärd för att de enskilda avloppen ska bli godkända, enligt Roger Ewaldsson:

– De som har egna brunnar kan fortsätta använda dem om de vill men på avloppssidan så kommer man att bli tvingad att gå med i den kommunala anläggningen. Om man inte kan visa upp en bättre lösning själv, men det är väldigt svårt att på egen hand få till en lösning som är bättre än den kommunala.