Uppdrag

Sveriges Radio har i uppdrag att sända radio i allmänhetens tjänst. Programverksamheten ska präglas av oberoende och starkt integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Alla som sänder radio och tv lyder under radio- och tv-lagen. Därutöver har Sveriges Radio ett sändningstillstånd och årliga anslagsvillkor som utfärdas av regeringen efter beslut av riksdagen  Nuvarande sändningstillstånd gäller perioden 2014-2019. I Sveriges Radios uppdrag ingår bland annat:

  • Ha ett mångsidigt och brett programutbud och ett särskilt ansvar för det svenska språket.
  • Spegla hela landet och variationen i befolkningen utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Vara opartisk och saklig.
  • Att fortsätta att fördjupa, utveckla och vidga kulturutbudet.
  • Stärka musiken och verksamhet knuten till Berwaldallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören.
  • Nyhetsverksamheten och samhällsbevakning ska utgå från olika perspektiv och utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. Bidrar till mångfald i nyhetsurval, stimulerar till debatt, granskar myndigheter, organisationer och företag.
  • Erbjuda ett varierat utbud av program för barn och unga.
  • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • Ha ett utbud på de nationella samiska, finska, meänkieli och romani chib, jiddisch samt andra minoritetsspråk.

Några av grundförutsättningarna för Sveriges Radios public service-uppdrag

Oberoende och integritet

Programverksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till staten, olika intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället. Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i radion. Ingen utanför företaget kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas.

Tillgängligt för alla

Programmen skall rikta sig till och vara tillgängliga för publiken i hela landet samt i skälig omfattning tillgodose skiftande behov och intressen hos landets befolkning. Meningen med public service-uppdraget är att var och en skall kunna hitta något värdefullt och omistligt bland Sveriges Radios program.

Mångfaldspolicy

Sveriges Radio ska vara ett företag där olikheter i samspel är en tillgång. Alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Språkvård

I sändningstillstånden för SR, SVT och UR sägs det att språkvårdsfrågor skall beaktas i programverksamheten.

Riksdagen beslutar om sändningstillståndet och regeringen utfärdar det för sex år i taget.

Radio & TV-lagen, som är en grund för sändningstillståndet innehåller grundläggande regler om t ex hävdandet av de demokratiska värdena, otillbörligt gynnande m.m.

Sveriges Radio skall också följa Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som är etermediernas motsvarighet till Tryckfrihetsförordningen.

Så uppfyller SR public service-uppdraget:

En fördjupad bild av hur företaget uppfyller sitt uppdrag ges i den public service-redovisning, som SR lämnar till Kulturdepartementet och ”Granskningsnämnden för radio och TV” varje år. En mer ekonomiskt inriktad redogörelse för företagets verksamhet återfinns i årsredovisningen.

Myndigheten för radio och tv

Lyssnare som tycker att ett program strider mot innehållet i Sveriges Radios sändningstillstånd eller radio- och tv-lagen kan vända sig till Granskningsnämnden.

De krav som ställs på SR är att programmen ska vara opartiska och sakliga, och att inget ensidigt intresse ska gynnas. Samtidigt ska en stor yttrandefrihet råda. Sveriges Radio är skyldigt att hävda de demokratiska fri- och rättigheterna och alla människors lika värde.

Den 14 november tog Riksdagen beslut om att ersätta dagens licensfinansiering, radio- och tv-avgiften, med en specialdestinerad skatt. Det skattefinansierade systemet, med en public service-avgift som tas in via skattsedeln, införs från och med den 1 januari 2019. Det innebär samtidigt att Radiotjänst i Kiruna läggs ned. Läs mer på: www.radiotjanst.se och www.skatteverket.se 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista