Upphandlingar

Sveriges Radio tillämpar lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandlingar av varor och tjänster. Målsättningen med SR:s upphandlingsarbete är att utifrån verksamhetens behov och mål anskaffa varor och tjänster till rätt kvalitet och pris, samt att dessa genomförs enligt gällande lagar och interna riktlinjer. Inköp av radioproduktion omfattas inte av LOU.

Pågående upphandlingar
https://tendsign.com/public/list_public_publications.aspx?FromPublic=true&OrganizationID=100316113

Ytterligare information om gällande regler finns hos Upphandlingsmyndigheten – www.upphandlingsmyndigheten.se

Kontakt
Frågor om Sveriges Radios inköpsarbete? Välkommen att kontakta upphandlingsansvarig Katarina Aurell Tham.