Ö Göinge

Nobben för id-märkning av katter

Östra Göinge kommun får inte införa id-märkning av katter i de lokala ordningsföreskrifterna.
I slutet av oktober avslog länsrätten kommunens begäran och nu har kammarrätten beslutat att inte ta upp kommunens överklagande.

Enligt länsrätten är inte problemet med lösspringande katter tillräckligt stort så att det motiverar det extra tvång som det blir på allmänheten att ha obligatorisk id-märkning av katter.