Eksjö

Trafikmiljön i Eksjö skall bli säkrare

Snart ska gående och cyklister kunna ta sig fram säkrare i Eksjös trafik. Det kan bli fler hastighetsbegränsningar och vägbulor.

Lars Erik Spaak som är trafikingenjör i kommunen efterlyser nu också större medvetenhet och ett barnperspektiv i Eksjös trafik och trafikplanering.

30 km hastighetsbegränsning vid obevakade övergångsställen, vägbulor och förträngningar.

Eksjöbilisten har kanske hårdare krav att vänta framöver, samtidigt som gående och cyklister då kan få pusta ut.

För efter den senaste rapporten från Vägverket Konsult, där Eksjös trafiksituation har analyserats, står det klart att kommunen bör satsa på säkerhet för de oskyddade trafikanterna, främst barn och äldre. 

Trafiksituationen i kommunen behöver bli säkrare - både i och utanför tätorten.

Nu ska det ses över vad som fysiskt kan göras för att barn och äldre ska kunna ta sig fram säkert vid tex övergångsställ, skolvägar och vid utfarter, men det handlar inte bara om att bygga bort problem eller sänka hastigheter. Eksjös trafikingenjör Lars-Erik Spaak tror också på att samarbeta med t.ex. skolan i de här frågorna.

När det gäller trafiken kan förändringar komma ganska snart.