Militären flyttar till Miloverkstaden

Gotlandsgruppen, som är vad som finns kvar av det militära försvaret på Gotland, ska flytta till den före detta Miloverkstaden på Visborgsområdet.

I Gotlandsgruppen ingår omkring 70 anställda, varav 30 officerare och resten civilanställda.

Uppgiften är att skydda objekt som till exempel radaranläggningar, hamnar eller civila objekt som Radio Gotland.

Gotlandsbruppen utbildar också de 820 hemvärnsmännen och kvinnorna på Gotland som står till samhällets förfogande.

På bara några timmar går det att få fram ett hundratal personer med terrängfordon, för att hjälpa samhället vid större olyckor som till exempel skogsbränder och större olyckor säger Lars-Åke Permerud som är chef för Gotlandsgruppen.