Båstad

Tips om hot ledde ingenvart

De tips polisen fick efter bombhotet mot en politiker i Båstad för snart två veckor sedan har inte lett någonstans.
Brevet med bombhotet är skickat för bland annat DNA-analys, men resultatet har ännu inte kommit.

Bombhotet mot politikern tros ha samband med en planerad golfbana i Påarp.

På onsdagen fattar kommunfullmäktige beslut om detaljplanen för golfbanan.