hälsa

Hudcancer ökar i Västra Götaland

Fallen av hudcancer ökar mer i Västra Götalands län än i övriga Sverige. Det visar en undersökning gjord av forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det är på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götalands län som forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tittat närmare på statistiken över hudcancer.

Länets miljömål att inte ha fler fall av hudcancer år 2020, jämfört med år 2000, tycks långt borta.

Fallen av hudcancerformen malignt melanom är fyra gånger så många som på 1970-talet och antalet fall av så kallad skivepitelcancer, som kan börja som små sår på solutsatta ställen, har niofaldigats.

Att statistiken över hudcancerfall är mörkare i Västra Götaland, jämfört med övriga Sverige, tror Gunilla Wastensson delvis beror på västkustbornas livsstil.

- Vi vistas mycket ute och ägnar oss åt mycket båtliv och utsätter oss helt enkelt för mer ultraviolett strålning.