Sundsvall

Nytt hus på mittuniversitetet

Nu byggs ett nytt hus på Mittuniversitetets campus i Sundsvall, huset kommer bland annat att inrymma verksamhet inom designutbildning vid Mittuniversitetet.

Huset beräknas vara klart den 1 juni och kommer förutom verksamhet för designutbildning även att innehålla lokaler för annan verksamhet inom Mittuniversitetets regi.

Detta innebär även att lokalerna på Campus Västhagen blir tillgängliga för andra hyresgäster.