VÄSTERVIK

Långsam trafik när Verkebäcksbron lagas

Från onsdag den 26 februari blir det långsam trafik över Verkebäcksbron söder om Västervik. Då börjar Vägverket en omfattande renovering av bron och ett körfält åt gången kommer att var avstängt och det blir maximalt 50km/h.

Kantbalkarna och räcket ska bland annat bytas och problemen med att grus och snö åker ner på husen nedför ska byggas bort.
Renoveringen ska pågå till januari nästa år men man kommer att vidta åtgärder så att trafiktopparna under sommarmånaderna ska beröras så lite som möjligt.