länet

Snabbare utryckningar med ny karta

Alla länets ambulanser utrustas med digital karta. Det är länets kommuner som hjälpts åt att ta fram kartan som visar varenda hus, även ute på landet.

Ambulanschefen vid universitetssjukhuset i Örebro, Åke Gustafsson, säger att det bara är en liten del av alla utryckningar som verkligen kommer bli snabbare tack vare den digitala kartan. Men Åke Gustafsson tror att det ändå kommer snabba upp hundratals utryckningar varje år. 

Under april kommer den digitala länskartan finnas i alla länets 21 ambulanser.