Naprapater kräver besked av landstinget

Fler naprapater ska dela på samma kaka och nu kommer patienterna i kläm då man kan tvingas säga nej till patienter. Det menar naprapaterna i länet som nu har tröttnat och skrivit ett brev till landstingsstyrelsen

Bakgrunden är avtalet som landstinget skrivit med naprapaterna. Tidigare hade landstinget ett avtal om 10 000 behandlingar med nio naprapater men nu har man sexton naprapater.

– Vi är nu fler naprapater som ska dela på samma tilldelning som föregående år och vad man har gjort är att man har skurit ner de gamla naprapatmottagningarna, i vissa fall 35-45 procent, och det innebär att patienter som är vana att söka sig till en viss naprapat möts av ett nej nu när våra tilldelningskvoter redan är uppbehandlade redan i början på året. Det säger Roland Anderson, som är talesman för legitimerade naprapater i Västmanland.

Vänt sig brevledes till landstinget

Naprapaterna har skrivit både ett öppet brev till landstingsalliansen och ett brev till landstingsstyrelsen där de vill få svar på ett par viktiga frågor.

– Vi vill ju dels veta hur landstinget menar att vi ska göra med pågående behandlingar? Man kan ju inte mena att vi ska avbryta dem. Dels vill vi veta hur vi ska göra med remisser som ligger hos oss och där läkare har ordinerat patienten naprapatbehandling.

– Vi vill också veta vem som ska informera patienterna om det här att man bara kan komma vissa månader på året på den här ”remissfriheten”? Om det är vi eller landstinget, säger Roland Anderson.

Landstinget varnat

Redan i början av året varnade naprapaterna landstinget om att det nya avtalet skulle leda till att patienter kan bli utan behandling redan i vår. Trots löften från politikerna har landstinget inte gjort något åt situationen, menar naprapaterna.

”Flertalet naprapater måste efter två månader neka patienter den landstingssubventionerade och remissfria naprapatvård västmanlänningar utlovats av alliansen. Därmed bryts ett av alliansen tydligaste vallöften”, skriver naprapaterna i breven till landstinget.

– Man har ju redan nu statistik från januari och februari och ser att det här blev en succé bland patienterna och om patienterna vill ha den här typen av behandling så måste man ju möjliggöra det för dem. Man måste öka tilldelningen på något sätt, säger Roland Anderson.