Ny länspolismästare finns snart på plats

Inom de närmaste månaden räknar polisledningen i Blekinge med att den nya länspolismästaren ska vara på plats.

Arbetet att rekrytera en efterträdare till förre länspolismästaren Madeleine Jufors har pågått en tid och går nu in i slutfasen.

– Inom kort så kommer det att ske mer djupgående samtal med de kandidater som valts ut, säger polisstyrelsens ordförande Per-Olov Larsen (s).

Efterträdare klar i april
Intervjuer och genomgång av kandidater ligger på rikspolisstyrelsens bord.

31 mars är satt som slutdatum och sedan ska vi i styrelsen få information i början av april, säger Per-Olov Larsen.

Men slutligen är det regeringen som beslutar vem som kommer att tillträda tjänsten som länspolismästare i Blekinge.

Blekinge har stått utan en ordinarie länspolismästare under en längre tid. Inom polisstyrelsen hoppas man nu att rekryteringsarbetet snart ska vara avslutat så att tjänsten kan tillsättas så snabbt som möjligt.

Jan Olofsson vikarierar
Efter att Madeleine Jufors lämnade tjänsten som länspolismästare har Jan Olofsson gått in och skött arbetsuppgifterna.

Om det blir en permanent lösning med Jan Olofsson på den här posten återstår att se.

Vem polisstyrelsens ordförande Per-Olov Larsen vill se som ny länspolismästare är oklart.

Han säger sig ha för knapphändig information kring de sökande för att kunna ha en åsikt i frågan.

- Jag vet för lite om de sökande. Den enda jag känner är Jan Olofsson och min uppfattning om honom är att han är en bra ledare, säger han.

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se