Länsstyrelsen överklagar dom mot Volvo

Länsstyrelsen vill att Högsta Domstolen ska pröva Miljööverdomstolens dom mot Volvo Personvagnar som förbjuder vissa kemikalier i produktionen.

Länsstyrelsen menar att villkoren är strängare än nödvändigt och att de också skulle ge länsstyrelsen som tillsynsmyndighet för omfattande arbetsuppgifter.

Volvo Personvagnar ska enligt domen senast den 1 januari 2009 visa att kemikalierna inte är farliga för miljön. Men det är för kort tid menar länsstyrelsen som vill låta Volvo få ytterligare två år på sig att redovisa hur de miljöfarliga kemikalierna kan bytas ut.

Även Volvo har överklagat domen.