Förvaltningsstiftelsen

Stiftelsens styrelse
Stiftelsen har en styrelse med 13 ledamöter. Efter förslag från de politiska partierna utses ledamöterna formellt av regeringen. Riksdagen har slagit fast att politisk enighet är viktigt vid valet av ledamöter och att ett omedelbart genomslag av politiska val inte bör ske. Året efter ett riksdagsval utses ordföranden och sex ledamöter. Ordföranden utses för fyra år och ledamöterna för åtta år.

Ove Joanson, ordförande
Åke Gustavsson, vice ordförande
Birgit Friggebo, ledamot
Birgit Hansson, ledamot
Gustaf Hoffstedt, ledamot
Mats Johansson, ledamot
Cecilia Magnusson, ledamot
Niclas Malmberg, ledamot
Johnny Nilsson, ledamot
Karin Perers, ledamot
Helene Petersson, ledamot
Oscar Sjöstedt, ledamot
Inger Strömbom, ledamot

Kanslichef och sekreterare
Yvonne Premstedt