Stockholm

Tingrätten får hård kritik av JO

Justitie ombudsmannen riktar allvarlig kritik mot tre ansvariga jurister vid Stockholms tingsrätt, efter att ett ungdomsmål blivit liggande i två och ett halvt år.

Målet gäller en ung man som misstänks ha hotat och misshandlat två 12-åringar.

JO anser att den långa handläggningstiden är oacceptabel eftersom att fall som gäller personer under 18 år ska handläggas snabbt.

Tingsrätten förklarar att målet blivit liggande så länge på grund av att arbetsbördan på den aktuella avdelningen var mycket stor.