Kristinehamn

Flyttkarusell inom äldrevården

De äldre som brukar bo på korttidsboendet Blomstergården i Kristinehamn kommer att få flytta två gånger inom loppet av bara ett par år. De nuvarande lokalerna på Mariebergsområdet är i dåligt skick, och det fattas toaletter och duschar.

Korttidsboendet för äldre i Kristinehamn ska sammanlänkas med kommunens nya särskilda boende som planeras stå klart år 2010. Det har vård- och omsorgsnämnden beslutat.

Men även innan dess ska korttidshemmet, i väntan på att det särskilda boendet blir klart, flyttas från de nuvarande lokalerna på Mariebergsområdet och tillfälligt inhysas på sjukhuset, när akutvården där läggs ner.

Enligt vård- och omsorgsnämndens ordförande Sonja Höglund har landstinget erbjudit kommunen två avdelningar på sjukhuset för sammanlagt 800.000 kronor per år, vilket är vad korttidsboendet kostar att driva redan nu i de sämre lokalerna på Mariebergsområdet.

Att sjukhusets lokaler inte blir dyrare var också en förutsättning för att vård- och omsorgsnämnden skulle tacka ja till landstingets erbjudande, säger Sonja Höglund.

Ärendet ska nu vidare för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.