Ersättning

Årsstämman fastställde 2019 styrelseledamöternas arvoden för helt år till utgången av årsstämman 2019. Till styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande utgår årsarvode med 120 000 kronor respektive 84 000 kronor. Övriga ledamöter får årsarvode med 62 000 kronor.

Till arbetstagarledamot och suppleant för sådan ledamot ska årsarvode utgå med 12 000 kronor.