Dragon Mining vill bryta mer i Svartliden

Gruvbolaget Dragon Mining vill öka produktionen vid Svartlidengruvan utanför Pauträsk.
Några borrhål på djupet har visat på höga guldhalter och enligt bolaget kan det finnas förutsättningar för en underjordsgruva.

Vad som händer vid Svartlidengruvan har för tillfället stor betydelse för tron på guldgruvorna i inlandet. Blaikengruvan står ju stilla efter konkursen och Fäbolidengruvan har ännu inte börjat byggas.
Gruvdriften i Svartliden har inte heller varit problemfri och bolaget har fått reprimander från miljöövervakande myndigheter. Miljödomstolen gjorde en markering i höstas när man avslog bolagets ansökan om att öka produktionen från 300.000 ton till 500.000 ton per år.
Men enligt Dragon Minings årsredovisning överväger bolaget att göra en ny ansökan.
Bolaget vill upparbeta 450.000 ton malm per år.

Fynd visar hög guldhalt
De brytvärda guld man har hittat hittills räcker till slutet av år 2010, men i slutet av fjolåret gjorde man 10 borrhål på djupet och ett av dem visade över 40 gram guld per ton på ett ställe och det är mycket hög guldhalt.
Det här fyndet har väckt tanken på att gruvdriften skulle kunna fortsätta under jord, men bolaget påpekar att undersökningarna är i ett mycket tidigt skede.