Härnösand

Utredning efter våld i skola

Nu ska skolförvaltningen i Härnösand utreda om det är färre vuxna i skolan i Härnösand än i andra kommuner, och om det kan vara en av orsakerna till den incident som ledde till att en högstadieelev misshandlade en lärare på en skola i Härnösand häromveckan. Det är lärarfacket som menar att det är bristen på kringpersonal och låg lärartäthet som gör att elever som behöver stöd inte får det, och att det därför förekommer mer bråk och våld i skolan.