HALMSTAD

Risk för personlig vinning ska minimeras

Efter en intern kontroll av fordonsprogrammet vid Kattegattgymnasiet har flera brister påpekats av revisorerna i Halmstads kommun.

Bland annat har fordonsprogrammets lärare låtit utföra reparationer på egna bilar, trots att så inte får ske enligt reglerna. Samtidigt har faktureringen varit bristfällig. Det gäller till exempel en del reservdelar som inte fakturerats alls, enligt revisrorerna.

Man konstaterar också att det finns en differens mellan hur mycket drivmedel som köpts in till skolans egna bensinpunp och hur mycket som sen kan styrkas ha använts till fordonsprogrammets bilar.

Revisorerna kräver nu att nya rutiner för inköp, varumottagning och fakturering tas fram vid fordonsprogrammet.

- Vi fann inget alarmerande vid revisionen, men ser gärna att möjligheterna till personlig vinning minimeras genom tydligare regler, kommenterar Rose-Marie Edlund, ordförande för Halmstads förtroendevalda revisorer.