سه شنبه ۲۵ مارس ۲۰۰۸، ۶ فروردین ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمدعقیلی
گزارش: زینت هاشمی

پرداخت کمک هزینه ی فرزندان براساس درآمد (محمد عقیلی)

مود اولوفسون، رهبر حزب مرکز Centerpartiet  و وزیراموراقتصادی، نحوه ی پرداخت Barnbidrag  ، کمک هزینه ی فرزندان را زیرسؤال برده است.
او در گفتگویی با روزنامه ی سونسکا داگ بلادت گفته است که  پرداخت ۱۰۵۰ کرون بابت هر فرزند بدون درنظرگرفتن درآمد خانواده  و به ویژه که بسیاری از خانواده ها دارای درآمد بالایی هستند، غیرعادلانه است. او خواستار تغییراتی در نظام کمک هزینه ی فرزندان شده و گفته است که دولت همچنان که درصدد ایجاد اصلاحاتی در نظام مالیاتی ست، باید دراین زمینه نیزاصلاحاتی به سود خانواده های کم درآمد انجام دهد.
Annika Qarlsson  مسئول سازمان زنان حزب مرکز و عضو کمیسیون بازارکار پارلمان صبح امروز در برنامه ی بامدادی شبکه ی اول رادیو سوئد P1 morgon  دردفاع ازاین پیشنهاد برعدم نیاز بسیاری از خانواده های مرفه و نیاز خانواده ها یا هریک از والدین کم درآمد به این  کمک هزینه تاکید کرد. به گفته او میزان درآمد خانواده باید تعیین کننده ی پرداخت این کمک هزینه باشد و این کمک باید به خانواده هایی که نیازبیشتری دارند پرداخت شود تا خانواده هایی که هیچ نیازی به این مبلغ ندارند. به گفته او می توان بدون ایجاد تغییری در بودجه ی تعیین شده برای کمک هزینه ی فرزندان، حداکثردرآمد سالیانه ای  حدود۲۴۰ هزارکرون برای دریافت این کمک هزینه درنظرگرفت که دراین صورت میزان کمک هزینه نیز افزایش خواهدیافت.
دراین گفتگو،  Veronica Palm از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات نیز شرکت داشت و در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده ضمن اشاره به ازمیان رفتن حقوق برابر کودکان ، به اجرای چنین پیشنهادی در کشورهای دیگرمانند آمریکا، بریتانیا و کشورهای جنوب اروپا اشاره کرد که به جای پرداخت بیشتر به خانواده های کم درآمد، نتیجه ی معکوسی به بارآورده است.  یکی از مواردی که Veronica Palm بر آن تاکیدداشت، ایجاد شکاف بیشتر طبقاتی درصورت تغییر نظام فعلی کمک هزینه ی فرزندان بود.
دراین مورد و این که اصولا چنین تغییراتی چه تاثیرات اجتماعی به بارمی آورند، نظر محمدرفیع محمودیان، جامعه شناس در استکهلم را پرسیده ایم. 


اضافه کنیم که نظام کمک هزینه ی فرزندان از سال ۱۹۴۸ رسما در سوئد آغازشده است. این کمک هزینه تا ۱۶ سالگی فرزندان به والد یا والدین آنها و پس ازآن با نام کمک هزینه ی تحصیلی به خود آنها پرداخت می شود.ادامه ی فقر در سوئد (محمدعقیلی)
  
گزارش سازمان نجات کودکان سوئد  Rädda Barnen   نشان می دهد که میزان فقردرسوئد از آغاز ده ی ۱۹۹۰ تاکنون تغییری نیافته است.
Kalle Elofsson
 مسئول تهیه ی این گزارش می گوید مناطقی که از آغاز دهه ی ۹۰  کمترفقیر بودند هنوز نیز کمتر فقیرند و مناطقی که بیشتر فقیر بودند هنوز هم بیشتر فقیرند. او می گوید که مقایسه ی وضعیت یک کودک خارجی تبار که تنها با یکی از والدین خود زندگی می کند با یک کودک سوئدی که با پدر و مادر خود زندگی می کند، حداقل سه درصد فقر بیشتر را نشان می دهد.
ازجمله مواردی که دراین گزارش اشاره شده، عدم توانایی والد یا والدین کودکان در مناطق فقیر به تغییر مدارس درصورت نامناسب بودن آن برای فرزندشان ازجمله مورد آزار و اذیت قرارگرفتن آنها Mobning  و یا استفاده از سفرهای اطلاعاتی، دوره های آموزشی مختلف و برنامه های پیشنهادی ازسوی مدارس به دلیل هزینه ی آنهاست. به این دلیل Rädda Barnen در گزارش خود به وزیر آموزش و پرورش پیشنهادکرده است که تمام هزینه های مربوط به مدارس رایگان شود تا به این ترتیب تفاوتی میان دانش آموزان ایجادنشود.
دولت قراراست در تابستان پیش رو، قانون جدید مدارس را به پارلمان ارائه دهد.سخت گیری بیشتر اداره ی کل امور مهاجرت
(محمدعقیلی) 
 Dan Eliasson  مدیرکل اداره ی امور مهاجرت تاکیدکرده است که پناهجویان و شهروندان خارجی تبار سوئد که فرزند یا فرزندانی از یک زن یا مرد سوئدی دارند، باید بتوانند در خود سوئد اجازه ی اقامت درخواست کنند و  مجبورنباشند که برای انجام چنین امری به کشور متبوع خود و یا کشور دیگری بروند.

او در گفتگویی با روزنامه ی داگنز نی هیتر، مجبورکردن پناهجویانی دراین شرایط برای درخواست اقامت از کشور متبوع خود را شبیه به دوران عصرحجر دانسته است. Dan Eliasson گفته است که این درخواست در ماه اکتبر گذشته به دولت ارائه شد و اینک  باردیگر در برنامه ریزی اداره ی کل امورمهاجرت مطرح شده است.
وزیر امور مهاجرت، توبیاس بیلستروم از پاسخی دراین مورد به روزنامه ی داگنزنی هیتر خودداری کرده، اما منشی مطبوعاتی او این موضوع را بسیار پیچیده عنوان کرده است.
ازسوی دیگر به گزارش واحد خبر رادیو  سوئد، اکوت روز گذشته اداره ی کل امورمهاجرت اعلام کرد که کنترل هایی را برای جلوگیری از سوء استفاده در دریافت اجازه ی اقامت ازجمله با ازدواج های غیرواقعی، آغازکرده است. ازدواج های غیرواقعی و ساختگی که بیشتر بصورت غیابی و درکشورمتبوع انجام می شود، ازجمله تقلب هایی برای دریافت اجازه ی اقامت معرفی شده است و به همین دلیل اداره ی کل امور مهاجرت می خواهد روش های سخت گیرانه تری را درمورد چنین ازدواج هایی به کارگیرد.  
Håkan Jonsson کارشناس مسائل مربوط به پیوند خانوادگی در اداره ی کل امور مهاجرت براتخاذ روش هایی برای شناسایی گروه های کوچکی که به چنین اقداماتی دست می زنند و تفکیک آنها از اکثریت پناهجویان تاکیدمی کند .اجرای یک اپرای مدرن در سوئد توسط یک هنرمند ایرانی (محمدعقیلی)

فرناز اربابی، کارگردان جوان تئآتر، یک اپرا به صحنه می آورد.

چندی پیش خبری درمورد کارگردانی یک نمایش اپرا توسط فرنازاربابی، هنرمند جوان ایرانی تبار در استکهلم منتشرشد. او قراراست Konsuln  اثری از  Menottis  آهنگساز ایتالیایی را کارگردانی کند. درزمان انتشار این خبر با فرناز اربابی گفتگویی کردیم و درابتدا از دلیل روی آوردن  او به اپرا پرسیدیم. 

همچنان که از فرناز اربابی شنیدید، چنانچه کسانی سابقه ی کار خوانندگی به ویژه در زمینه ی اپرا دارند و به همکاری دراین کاراو علاقمندند می توانند به Folkopera   در استکهلم مراجعه کنند. قراراست دراین هفته  جلسه ای برای انتخاب هنرپیشه ها برگزارشود که علاقمندان می توانند در آن شرکت کنند. بهار زمستانی سوئد
(محمدعقیلی)
زمستان به سوئد بازگشته است. باوجود هوای نسبتا ملایم و  نه چندان سرد در فصل زمستان که بهاری دلپذیر را نوید می داد، سرمایی ناگهانی همراه با بارش برف و باران همه را غافلگیرکرد. به این دلیل دشواری هایی برای مردم ایجادشد و ازجمله حوادثی در روزهای گذشته به ویژه درجاده های کشور روی داد.

درهمین روزها اما درایران هوا بهاری بود و تعطیلات نوروزی نیز در بهاری واقعی آغازشد، گرچه چون سال های دیگر با حوادث زیادی در جاده ها و ازجمله مرگ حداقل ۷۰ نفر در سه روز اول تعطیلات نیزهمراه بود. ایران ازنظرامنیت جاده ها خطرناک ترین کشورجهان محسوب می شود. براساس آماری که دراین زمینه ارائه شده، بیش از صد هزارنفر در پنج سال اخیر در حوادث رانندگی کشته شده اند. اما این حوادث و ازسوی دیگر فشار اقتصادی و  افزایش بسیار شدید بهای اجناس و کالاها درایران، نتوانسته مردم را از برگزاری مراسم نوروز بازبدارد. دراین مورد توجه شما را به گزارشی از پدرام از تهران جلب می کنیم.جشن های نوروزی در استکهلم
(زینت هاشمی)
از جمله جشن هائی که در رابطه با نوروز و کودکان در استکهلم برگزار شد می توان از جشن های نوروزی انجمن های خانه ی نیما و کاروان نام برد
 درجشن انجمن کاروان بیشتر سعی شده بود تا بچه ها فعالانه خود بخشی از اجرای مراسم و دادن اطلاعات در باره ی تاریخچه ی نوروز را به عهده گیرند.
در این برنامه، حاجی فیروز و عمو نوروز هم حضور داشتند و به بچه ها هدایای نوروزی دادند.
مراسم انجمن کاروان به گفته ی مسئولان آن سعی شده بود درمحلی برگزار شود تا برخلاف سرمای بیرون ، نوروز سرسبز را  تداعی کند. 
 بخش اول برنامه با خواندن سرود ای ایران و شعرهائی توسط کودکان آغاز شد.
علاوه بر اجرای رقص کودکان، آلکس نوجوان نیز رقص مدرنی اجرا کرد.
نوید ناصرالعدل نوجوان دیگری در باره ی تاریخچه ی خوان نوروزی ، و تغییر هفت شین به هفت سین بعد از اسلام به سوئدی سخن گفت .  
در باره ی اهمیت برگزاری مراسم نوروز و کریسمس ، یول با برخی از شرکت کنندگان در سنین مختلف گفتگوئی داشتم .

بخش پایانی برنامه که با استقبال خوب حاضران نیز روبرو شد رقص یک گروه حرفه ای، ای سیس  به سرپرستی نادیا بود.
 نه تنها رقص ها بسیار حرفه ای بودند، تن پوش رقصنده ها نیز زیبا و متناسب تهیه شده بودند. 
در پایان مراسم گفتگوئی هم داشتیم با فرنگیس گودرزی و بهمن چهل امیرانی از مسئولان انجمن کاروان.