Länet

Försäkringskassan i länet beviljar färre assistanstimmar

Det är svårt att få personlig assistans om man är handikappad i länet. Enligt ny statistik så beviljar försäkringskassan i vårt län färre assistanstimmar än nästan alla andra län i Sverige. Och det här är ett bekymmer för de handikappade.

Rullstolsburna Annelie Isaksson i Jönköping har just klivit upp på morgonen och får hjälp av sin personliga assistent att sätta sig i sin permobil. Hon är en av dom funktionshindrade som nu oroas över att försäkringskassan i vårt län är orimligt hårda i deras utredningar.

Ja, vårt läns försäkringskassa är en av dom kassor som beviljar minst assistanstimmar i landet enligt Försäkringskassans egna statistik som publicerades i en statlig utredning nyligen.

Den hårda inställningen får stor inverkan på dom funktionshindrades liv. För en som behöver personlig assistans i Jönköpings län får mer än en månad mindre hjälp per år jämfört med någon i till exempel Skåne som ligger nära genomsnittet i landet. Torbjörn Olsson på försäkringskassan säger att man ska se över det här, men samtidigt säger han att felet kan ligga någon annanstans.

Med assistanstimmar menas antalet timmar som en funktionshindrad får hjälp av till exempel en personlig assistent med städning och att klä på sig. Och så här skiljer sig hjälpen över landet.

Om en person som sitter i rullstol i Skåne får hjälp tio timmar i veckan, får en i Jönköping hjälp nio timmar och i Dalarna hela 12 timmar. Skillnaden kan tyckas liten. Men om man ser till ett helt år innebär det att en funktionshindrad i Jönköpings län får över en månad mindre hjälp om året än någon i Skåne som ligger nära genomsnittet.