Malå

Musikskolan räddas

Musikskolan i Malå ska inte läggas ner, det beslutade kommunstyrelsen i Malå på tisdagen. Nedläggningen var ett förslag för att klara besparingar på 1,5 miljon. Barn- och utbildningsnämnden hade begärt tilläggsanslag för att klara underskottet.

Barn- och utbildningsnämnden måste spara 1,5 miljon kronor för att klara budgetramarna. En av de föreslagna åtgärderna är nedläggning av musikskolan, men kommunstyrelsen ordförande Arne Hellsten, säger att politikerna i kommunstyrelsen är ense om att musikskolan ska vara kvar.

Nämnden har begärt ett tilläggsanslag på 1,5 miljon för 2008 vilket i så fall skulle täcka underskottet. Arne Hellsten säger att det är möjligt att budgetramen är för liten, och att barn- och utbildningsnämndens begäran ska behandlas under våren.