Växjö

Växjö kommun tillbakavisar kritiken från synskadade

Nu svarar Växjö kommuns omsorgsförvaltning på kritiken från Synskadades Riksförbund om att det inte görs individuella prövningar och att inga synskadade får ledsagare enligt LSS.
– Vi gör alltid en individuell prövning och de som har sökt ledsagare har inte varit kvalificerade. Det säger Lisbeth Pettersson som är LSS-handläggare.

Jan Karlsson på Synskadades Riksförbund i Växjö är kritisk till omsorgsförvaltningens sätt att hantera ansökningar från synskadade om ledsagare enligt LSS. Men på omsorgsförvaltningen är man oförstående till kritiken. Lisbeth Pettersson är LSS-handläggare och förklarar att de som söker enligt LSS inte har de problem som krävs för att få stödet.

– Det är vissa kriterier som ska vara uppfyllda. Det handlar om att man ska betydande svårigheter och ett omfattande stödbehov. Men har man inte svårigheter med toalettbesök, hygien, mathållning och påklädning så tillhör man inte den personkrets som omfattas av LSS.

Hänvisar till socialtjänsten 

Istället hänvisar Lisbeth Pettersson till att personen kan söka ledsagning enligt socialtjänstlagen. En lag som till skillnad från LSS är till för alla om man har behov av stöd.

– I Växjö får nästan ingen synskadad ledsagare enligt LSS eftersom ingen har rätt till det. Istället bör man söka ledsagare enligt socialtjänstlagen istället, säger Lisbeth Pettersson.

Växjö kommun stödjer sig på en prejudicerande dom i regeringsrätten från 1998 då en synskadad man i Solna kommun överklagat ett avslag på sin ansökan om ledsagare för att han inte ingick i personkretsen enligt LSS. Överklagandet avslogs i regeringsrätten och stället fastslogs att han borde söka via socialtjänsten istället.

Men trots att omsorgsförvaltningen inte förstår kritiken från Synskadades Riksförbund i Växjö så kommer de tacka ja till det möte som riksförbundet inbjudit LSS-handläggarna till.

Jocke Wallgren
jocke.wallgren@sr.se