Lungsjukdom kostar samhället miljarder

Allt fler kvinnor röker sig till lungcancer och drabbas av den svåra lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Samhällets kostnad för KOL beräknas idag till 9 miljarder kronor, det säger Sven Arne Jansson hälsoekonom och forskare från Umeå som gjort studien på 200 patienter i Norrbotten med diagnosen KOL.

-Bland direkta kostnader är det hospitaliseringarna som är dyrast, men det är de indirekta kostnaderna som är störst, där har vi bland annat förtidspensioneringarna och sjukfrånvaro från arbetet. Säger Sven-Arne Jansson

Under ett års tid följde Sven-Arne Jansson 200 personer med diagnosen KOL och allt från läkarbesök till användningen av läkemedel och vård dokumenterades. Kostnaden per person och år beräknades till 13,400 kr och utslaget på hur många i landet som har KOL skattades kostnaden för några år sedan till 9 miljarder- en summa som lär öka.

-För eller senare så kommer 50 procent av rökarna över 50 år att få KOL. Det är en väldigt hög andel.
Sven-Arne Jansson som idag sitter och forskar vid universitetsjukhuset i Umeå om KOL ska inom kort påbörja en uppföljning men då med 1000 personer som alla har Kol och lika många friska personer och det för att se hur mycket samhällets kostnader för KOL är idag.