Karlstad

Kräver 20.000 för fällda träd

Karlstads kommun kräver ersättning med 20.000 kronor av Caravan Club för de 35 träd klubben avverkat på kommunens mark vid Mangenbaden på Brattforsheden. Ett område som hyser höga naturvärden.

Caravan Club har talat om att träd skulle fällas på den mark som tillhör klubben, men inte att det fanns önskemål att ta ner träd utanför tomträtten för att utöka campingen.