EU-kommissionen vill ha bättre märkning av livsmedel

Minst tre millimeter stora bokstäver och tydligare ursprungsmärkning.
Det är några av dom förslag som EU-kommissionen har arbetat fram för att få till en bättre märkning av livsmedel.

Genom att placera uppgifter på förpackningarnas framsidor ska det bli lättare att se vad maten vi äter innehåller.

På EU-kommissionens lista står det också att det ska upplysas tydligare om allergiframkallande ingredienser och att alkoholhaltiga drycker också ska ha ingrediensförteckningar.

Nu ska EU:s medlemsländer säga sitt om förslaget och beslut kommer att fattas om två till tre år.