Skolverket försvarar avgiftsregler

Rädda barnen ställer krav på en helt avgiftsfri skola, men regeringen tycker att reglerna är tillräckligt strikta som de är och Skolverket håller med. I dag säger lagen att man får ta ut en obetydlig avgift vid enstaka tillfällen. Olika skolor tolkar det här på olika sätt.

Ingegerd Hillbom, chefsjurist på Skolverket, tycker att regeln är tillräckligt tydlig.

– Den är restriktiv för huvudregeln är en avgiftsfri skola. Sedan finns möjligheten att ta betalt för ett enstaka inslag till en obetydlig kostnad av föräldrarna. Det är tänkt för museibesök, teaterbesök och studiebesök, säger Ingegerd Hillbom.

Men alla skolor och kommuner följer inte det här och skolresor och andra mer kostsamma saker tolkas ibland som obetydliga avgifter. Trots det tycker Ingegerd Hillbom att regelverket räcker till och att detta inte är något Skolverket accepterar.

– Jag vill påstå att vi agerar om vi stöter på problem med avgiftsfrågan och vi kräver att kommunen måste rätta till det. Det är kommunen som ytterst är ansvarig, säger Ingegerd Hillbom.

Stockholms kommun är en stor kommun och inom den finns många skolor och också många olika sätt att tolka regeln om obetydliga avgifter. Håkan Edman är grundskolechef i Stockholm. Han tycker att det skulle vara svårt för kommunen att komma åt problemet och ändå ha en bra skola.

– Situationen ser ut så i våra skolor att vi har olika läge om vi skulle säga att vi bara kan göra det som är absolut möjligt för alla så blir det en skola som blir rätt knepig. Om vi skulle införa ett totaltförbud så tor jag att vi skulle få en rätt tråkig skola, säger Håkan Edman.

Skolverket har många gånger varit kritiskt till de tolkningar som gjorts av regeln om obetydliga avgifter och ingriper ofta mot kommuner där skolorna tar för mycket betalt av elever. Ingegerd Hillbom tycker inte att det behövs någon skärpning av lagen och hon håller med regeringen om att problemet minskar.

– Jag har uppfattat det så att kommunerna har blivit bättre på att hantera avgiftsfrågan, säger Ingegerd Hillbom.

Emma Hildén
emma.hilden@sr.se