Skaraborg

Skaraborgarna källsorterar för lite

Skaraborgarna är näst sämst i landet på att källsortera.
Bara stockholmarna är sämre visar en ny undersökning som Länsförsäkringar gjort om vilka åtgärder vi gör för att skona miljön.
Bottenplaceringen till trots källsorterar nästan nio av tio skaraborgare glas och papper - och 40 procent källsorterar allt avfall.