Fladdermössen inventerade

Det finns fler olika sorter av fladdermöss i Småland och Blekinge än vad man tidigare trott. I flera län har man under några år inventerat fladdermössen.
Thomas Vestman på länsstyrelsen i Blekinge är positiv till resultaten.

I Blekinge till exempel har man under dom senaste åren hittat fyra nya arter av fladdermus. Men nya arter har även hittats i Kronobergs och Jönköpings län. I Kalmar gjordes ingen inventering i fjol men dom hoppas på att få pengar till att göra en i sommar berättar Thomas Johansson på länsstyrelsen där.

Jonas Hedin jobbar på länsstyrelsen i Kronoberg och han säger att dom blivit förvånade över att hitta tre nya sorters fladdermöss som man tidigare inte trodde fanns i länet.

Fladdermöss gillar gamla ihåliga träd på ställen där det finns mycket insekter som dom kan jaga på natten. Däremot trivs dom inte på ställen där det fått växa igen för mycket berättar Jonas Hedin.

Att man nu hittar så många nya arter av fladdermus tror både Thomas Vestman och Jonas Hedin beror på att man nu satsat på att leta efter dom i sina inventeringar. Men det kan även finnas andra anledningar säger biologen Rune Gerell som är kunnig när det gäller fladdermöss.

Dom senaste åren har man upptäckt flera nya arter av fladdermus i Småland och Blekinge.

I Blekinge till exempel har man under dom senaste åren hittat fyra nya arter av fladdermus.

I Jönköping har man hittat 11 av dom 18 arter som finns totalt i Sverige.

Thomas Johansson på länsstyrelsen i Kalmar hoppas på att det ska bli en inventering av fladdermössen i sommar.

Att man hittat nya arter i regionen beror till stor på att man helt enkelt satsat på att inventera fladdermössen, men det kan också bero på det varmare klimatet säger biologen Rune Gerell.