Migrationsverket: "Asylreglerna för föräldrar bör mildras"

Migrationsverkets chef Dan Eliasson vill att asylsökande som har fått barn med en svensk medborgare ska få söka asyl från Sverige i stället för att resa tillbaka till hemlandet och söka uppehållstillstånd därifrån.

Reglerna tvingar idag föräldrar att söka uppehållstillstånd från hemlandet, en ansökan som kan ta ett år att behandla och i värsta fall ännu längre tid.

Reporter: Alberico Lecchini

Dan Eliasson, Migrationsverkets chef, tycker att dagens regelverk är ”rena stenåldern och att regeringen och riksdagen måste ändra på det”.

Det måste gå att göra undantag från huvudregeln om att ansökan ska ske från utlandet i de fall utlänningen har barn i Sverige, kvinnan i förhållandet är gravid eller sökanden med all sannolikhet skulle få sin ansökan beviljad, tycker Dan Eliasson.

- Det borde inte vara någon svår fråga för regeringen, anser migrationsverkets chef.

Redan i oktober 2007 föreslog Migrationsverket att bestämmelserna skulle ändras. Det upprepades i december och nu går Dan Eliasson ut med sitt utspel för tredje gången.

Han säger dessutom att en sådan förändring inte skulle kosta staten några pengar, utan tvärtom.

Dan Eliassons utspel idag har kommenterats från olika politiska partier. SR International ringde runt olika flyktingpolitiska talesmän och de sa så här:

- Det är kul att Dan Eliasson för en gångs skull har en åsikt, och att han dessutom stöder vänsterpartiets förslag”, säger Kalle Larsson (v) till SR international. vänster- och miljöpartierna har drivit på frågan i riksdagens för en sådan förändring utan att hittills få stöd.

Vänsterpartiet ska ta upp frågan i morgon i riksdagen när asylfrågan ska debatteras där.

Gunnar Aksén (m), ordf. i socialförsäkringsutsskottet, säger att moderaterna har inte tagit ställning än. Personligen tycker han dock att regelverket bör ändras.

Samma sak tycker Ulf Nilsson, som är folkpartiets flyktingpolitiske talesman. Men han tycker att frågan är juridiskt komplicerad, och vill att man också ska se hur försörjningskravet ska kopplas till uppehållstillståndet.

Socialdemokraterna har varit negativa till en sådan här förändring men är på väg att ändra sin inställning. men hur pass överens s är med v och mp är svårt att säga idag.

I morgon under riksdagsdebatten kommer vi förhoppningsvis att få ett tydligt svar, eftersom partiets talesman i asylfrågor Magdalena Streijffert inte kunde svara på våra frågor idag.

En annan regel som en asylsökande måste följa är att det krävs att familjemedlemmar till en kvotflykting måste besöka en svensk ambassad för att ansöka om familjeåterförening, även om det inte finns någon svensk ambassad i hemlandet och det är stora praktiska svårigheter att ta sig till någon svensk ambassad.

- Tidigare har detta krav eftergivits, påpekar vänsterpartiets Kalle Larsson.

- Regeringen bör uppdra åt Migrationsverket att återgå till tidigare praxis vad gäller krav på att ansökan om familjeåterförening måste göras vid svensk beskickning, säger Larsson.

A.L.